Advies

Ideeën en noden uit de algemene vergadering van de jeugdraad worden door het kernbestuur omgezet in krachtige adviezen. Samen zetten we ons in om de stem van kinderen en jongeren luider te laten klinken, zodat beleidmakers niet om ons heen kunnen. We zijn vastbesloten om samen voor verandering te zorgen en op een constructieve manier samen te werken met het lokaal bestuur. Ben je benieuwd naar de concrete stappen die we hebben gezet?
Ontdek hieronder onze adviezen! 

Adviezen 2022

Adviezen 2023