Debattle

Debattle is een project dat in het teken staat van de gemeenteraadsverkiezingen van 2024, op maat van jongeren en in het bijzonder jeugdraden. Debattle is hét verkiezingsproject voor jeugdraden om een impact te hebben op de komende gemeenteraadsverkiezingen. Debattle informeert, faciliteert en activeert jeugdraden zodat hun slagkracht vergroot en hun stem een plaats krijgt in de nieuwe beleidsplannen. Debattle wordt georganiseerd door Bataljong, een netwerk van experts op vlak van lokaal beleid voor kinderen en jongeren.  

Stand up and speak out! 

Wat moet er veranderen in Londerzeel volgens jou? Wij willen weten wat er leeft bij de Londerzeelse kinderen en jongeren. Want: hoe meer gedragen onze ideeën en strijdpunten zijn, hoe sneller politici zullen luisteren. Help ons door het invullen van deze bevraging.