Jeugdadviesraad Londerzeel

De jeugdaviesraad Londerzeel (afgekort JAL) brengt de stem van de jeugd tot bij het lokaal bestuur. De JAL wil het luisterend oor zijn voor de Londerzeelse jeugd.

De jeugdraad is een officieel adviesorgaan, en wordt door de Gemeente Londerzeel met adviserende stem betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het lokaal jeugdbeleid. De JAL houdt zich bezig met wat er leeft bij jongeren en draagt ertoe bij dat het lokaal bestuur hier de nodige aandacht voor heeft. Op deze website ontdek je hoe we dit doen!

Wil je graag meer weten wat er zoal op de agenda van onze jeugdraad staat? Via deze link kan je al de verslagen raadplegen. Een uitgebreide uitleg van onze werking kan je terug vinden in de nieuwe statuten en afsprakenkader.